“Senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak merugikannya orang yang menghina dan menyelisihi mereka sampai datang hari kiamat dan mereka berada dalam keadaan demikian” [Mutafaqun Alaihi]

Posts tagged ‘tausiyah ulama’

Tausiyah yang sangat menyentuh hati ini disampaikan oleh Syaikh Salih Al Maghamisi, Imam Masjid Quba. Seorang syaikh yang terkenal dengan penyampaiannya yang syahdu

jadikanlah hatimu bergembira tatkala engkau menyembah Allah…

bagaimana engkau tahu bahwa engkau tetap di atas Islam?
ialah apabila engkau merasa gembira tatkala engkau mentaati Allah

janganlah beribadah hanya sekedar untuk menyelesaikannya saja
tetapi lakukanlah sesuatu keataan untuk mendekatkan diri kepada Allah…

ingatlah bahwa engkaulah yang akan binasa dan merugi apabila engkau melakukan maksiat…

Tag Cloud