“Senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak merugikannya orang yang menghina dan menyelisihi mereka sampai datang hari kiamat dan mereka berada dalam keadaan demikian” [Mutafaqun Alaihi]

Posts tagged ‘Doa Balasan Ghafarallahu Laka’

Doa Balasan Ghafarallahu Laka

86- DOA KEPADA ORANG YANG BERKATA: GHAFARALLAAHU LAKA

197- وَلَكَ.

197. “Begitu juga kamu.” [217]

———————————
[217] HR. Ahmad 5/82, An-Nasa’i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah halaman 218, no. 421.

Tag Cloud